afieroma_plessa_veakeio_2019_07_003_plessas_tsoukalis