afieroma_plessa_veakeio_2019_07_029_plessas_mavrikiou