heroes_theater_2018_11_027_piatas_mixailidis_ieroklis