efthimiou_parousiasi_2017_12_022_sylvia_papadiamantis