afieroma_plessa_veakeio_2019_07_040_loudaros_malfa